Offentlig Øjenlæge

Der er i øjeblikket omkring 1 års ventetid for nye, ikke-akutte patienter. Børn har dog kortere ventetid.

Du kan med fordel orientere dig på sundhed.dk, hvor alle regionens øvrige øjenlæger og deres ventetider kan findes.
 
Se beskrivelser af undersøgelser, behandlinger og operationer her i klinikken ved at klikke på ‘offentlig øjenlæge’ i menuen til venstre.

Øjenklinikken har aftale med sygesikringen og tilbyder:
 • Diagnostik og behandling af medicinske øjensygdomme, inklusiv fotografering og OCT scanning af nethinden
 • Synsprøve og brilleudmåling til børn
 • Screening for diabetisk øjensygdom og arvelige øjensygdomme
 • Ortoptisk vurdering og behandling (skelen/samsyn/dovent øje) ved ortoptist
Operationer:
 • Operation for tunge øjenlåg, inklusiv tilretning efter tidligere operation. Nogle operationer dækkes af Sygesikringen, andre vil være private.
  Se evt. under “Private undersøgelser og behandlinger”
 • Bygkorn
 • Xantelasmata (gullige fedtaflejringer rundt om øjnene)
 • Indad- eller udaddrejet øjenlåg
 • ‘Dimsefjernelse’ på øjenlåg og øjenomgivelser
Laserbehandling:
 • Fjernelse af efterstær, privat
 • Forebyggende laserbehandling for grøn stær
 • Operation for grå stær, privat
 • Linseoperation (speciallinser) med henblik på brillefrihed, privat

Se evt. under “Private undersøgelser og behandlinger”