Undersøgelser

Almindelig øjenundersøgelse
En almindelig øjenundersøgelse af voksne omfatter som hovedregel en vejledende synsprøve, måling af egen afstandsbrille, måling af øjets væsketryk, undersøgelse af øjet med spaltelampe samt fotografering af øjets nethinde. Hvis det skønnes nødvendigt, dryppes øjnene med pupiludvidende dråber. Hav derfor altid, for en sikkerheds skyld, solbriller med, især hvis du ankommer i bil.
Kontaktlinser skal som regel fjernes inden øjenundersøgelsen, medmindre det drejer sig om speciallinser.
Husk at medbringe den afstandsbrille og/eller læsebrille som fungerer bedst for dig, ikke hele dit brille-arsenal.

Det er en fordel altid at informere øjenlægen om alvorlige eller kroniske almensygdomme, idet en del af disse kan give symptomer fra øjnene. Eksempler er kræftsygdom, hjertesygdom, neurologisk sygdom, diabetes eller gigtlidelse.

Øjenlægen skriver kun brillerecepter til børn. Voksne skal gå til optiker for synsprøve og brillejusteringer.

Undersøgelse for grå stær – Katarakt
Grå stær er en almindelig aldersforandring i øjets linse, som kan medføre tiltagende synssløring eller pludselige ændringer i afstandsbrillens styrke. Tilstanden er ufarlig for øjet i den forstand, at øjet ikke tager skade af at have grå stær. Øjenlægen foretager undersøgelse, vanligvis efter pupiludvidelse med øjendråber, og kan herefter rådgive om operation skønnes tilrådelig.

Hvis undersøgelsen hos øjenlægen viser, at du har behandlingskrævende grå stær, kan du vælge at blive henvist til gratis operation i offentligt regi. Forundersøgelse, operation og efterkontrol vil foregå på en af øjenafdelingerne i Glostrup eller Hillerød, eller på en privat øjenklinik i Københavnsområdet i henhold til reglerne for udvidet frit sygehusvalg (se reglerne på sundhed.dk).

Du kan også vælge at få foretaget operationen her i klinikken.

Vi har et dygtigt operationshold, som vil sørge for, at du føler dig tryg under hele forløbet. Vi opererer i weekends, så det er nemt at have en pårørende med.

Se nærmere under “Private undersøgelser og behandlinger” og “Operation for grå stær”.

Operation for grå stær og linseoperation.
Nærmere info om grå stær findes i Værn om Synets pjece: Grå stær 

Børneundersøgelse
Informér helst allerede ved tidsbestillingen om evt. udviklingshæmning eller kroniske sygdomme, det letter lægens tilgang til barnet og giver sekretæren mulighed for at tage højde for situationen ved booking.

Børn kommer som regel direkte ind til øjenlægen, som foretager synsprøve, skele/samsynsundersøgelse samt evt. udmåling til briller. Børn under 10 år skal som oftest have dryppet øjnene, før brillestyrken kan bestemmes. Dråberne svier kortvarigt, men undlad at tale for meget med børnene om det inden, da det fjerner deres koncentration fra resten af undersøgelsen. Hvis barnet skal dryppes, skal man vente 30-60 minutter før måling kan foretages, så det er en god idé at være forberedt på dette. Ofte skønnes det bedre for barnet at få en ny tid og i stedet være dryppet hjemmefra. Dråberne udvider pupillerne og gør det vanskeligt at fokusere på nært hold i nogle timer. Den pupiludvidende effekt kan i nogle tilfælde holde til dagen efter, men forsvinder altid af sig selv.

Synsfeltsundersøgelse
Anvendes til vurdering af synsfeltet som led i neurologisk øjenundersøgelse eller vurdering af grøn stær. Foretages af sekretæren. Undersøgelsen varer ca. 10 minutter og er smertefri. Øjnene skal ikke dryppes, og man kan beholde sine kontaktlinser eller briller på.

Diabetesundersøgelse
Diabetiske øjenforandringer optræder som regel efter mange års sygdom, og oftere hos patienter med dårlig blodsukkerregulation og rygere. De første øjenforandringer bemærkes ikke af patienten selv, så derfor er det vigtig at få foretaget rutinekontroller med jævne mellemrum, som regel en undersøgelse om året. Undersøgelsen indebærer stort set altid pupiludvidelse med øjendråber. Husk derfor solbrillerne.
Diabetiske øjenforandringer kan ses på de fotos, der tages i øjenklinikken. De fleste diabetikere går derfor til fotoscreening en gang om året.
Fotoscreening indebærer ikke almindelig øjenundersøgelse for f.eks. grå stær eller røde øjne, og du vil ikke møde øjenlægen til denne undersøgelse.

Øjenlægen vurderer billederne og sender besked til egen læge hver gang, men du hører kun fra os, hvis billederne giver anledning dertil. Du får ny tid med efter hver fotoscreening.
Hvis du har andre øjenproblemer, skal du bestille en almindelig tid til dette. Tal med personalet om dette, og dit problem vil blive visiteret ligesom alle andre patienters.

Undersøgelse for grøn stær – Glaukom
Den hyppigste form for grøn stær er en snigende øjensygdom, som oftest optræder efter 60 års alderen og som ikke giver symptomer, før den er langt fremskreden. Der er en vis arvelighed og derfor anbefales børn af patienter med grøn stær at gå til øjenlægen fra 40 års alderen.
Der foretages almindelig øjenundersøgelse samt synsfeltsundersøgelse med jævne mellemrum.
For nærmere info om grøn stær henvises til Værn om Synets pjece: Grøn stær

Undersøgelse for alderspletter på nethinden – AMD
AMD optræder vanligvis først efter 60 års alderen. Der er en vis arvelighed, og tilstanden forværres ved rygning (det er aldrig for sent at holde op). Alderspletter kan til en vis grad bremses ved indtagelse af grønne grønsager, fiskeolie samt evt. et særligt kosttilskud, tal med øjenlægen om dette.
Der findes 2 former for AMD, våd og tør. Våd AMD er karakteriseret ved pludselig nedsat centralsyn/formforvrængning på det ene øje. Kontakt øjenlægen snarest ved disse symptomer, så denne kan undersøge øjet og evt. viderehenvise til behandling. Tør AMD giver langsomt aftagende læse/centralsyn og kan ikke behandles. Dog kan en god læselampe, evt suppleret med en lup med lys være til stor hjælp. Husk: AMD kan nok give svagsyn, men ikke total blindhed.
Undersøgelsen indebærer som regel pupiludvidelse med øjendåber.
Yderligere info om AMD findes i Værn om Synets pjece: AMD